Banner voor Dirk Gently’s Holistic Detective Agency

S02E07 - That Is Not Miami

Lost in Wendimoor, Dirk has a crisis of confidence as he and Todd struggle with hostile natives, deadly misunderstandings and evil knights.
Uitzending: 25/11/2017
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 01/09/2020 14:16