Geen banner beschikbaar

Deze serie heeft op dit moment nog geen banner.

Heb jij er één gevonden of gemaakt? Post hem in Vervangen verouderd artwork.

S01E06 - Democracy

Helen and Magnus face a mind blowing scene as they come to work in the tunnel. The ceiling of the cave has collapsed. The curvy shape of the capsule is visible now, it looks like a Zeppelin that has landed vertically deep underground, just like Christopher estimated.
Uitzending: 25/10/2020
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 10/03/2023 om 12:54