Geen banner beschikbaar

Deze serie heeft op dit moment nog geen banner.

Heb jij er één gevonden of gemaakt? Post hem in Vervangen verouderd artwork.

S01E07 - Afscheid nemen bestaat niet

De laatste aflevering van Klassen. Het leven gaat door en de scholen gaan weer open. Maar het is van korte duur: de zomervakantie en daarmee het einde nadert snel...
Uitzending: 11/01/2021
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 27/01/2021 om 19:45