Banner voor Hit & Run

S01E08 - Prose & Cons

Naomi probeert haar verhaal op tijd gepubliceerd te krijgen om Segev te redden. Tali vraagt Assaf om hulp vanwege Omer. Rechercheur Newkirk komt tot inzicht.
Uitzending: 06/08/2021
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 01/11/2021 15:10