Geen banner beschikbaar

Deze serie heeft op dit moment nog geen banner.

Heb jij er één gevonden of gemaakt? Post hem in Vervangen verouderd artwork.

S01E02 - Episode 2

Twelve Makers return to the barn with just 10 eliminations to go before finding out who wins the $100,000 & the patch for Master Maker. The challenges today are all about going back to their childhood.
Uitzending: 16/09/2021
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 16/09/2021 22:32