Banner voor The Terminal List

S01E07 - Extinction

Reece keert terug naar Coronado om de mensen aan te pakken die hem het hardst hebben verraden. Binnen de muren van zijn huis keren vlagen van herinneringen terug. Katie praat met de FBI om haar verhaal te kunnen afronden.
Uitzending: 01/07/2022
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 28/07/2023 om 14:18