Banner voor Resident Evil

S01E02 - The Devil You Know

Jade wil Umbrella ontwijken en zoekt hulp uit onverwachte hoek. Terwijl Albert zijn dochters probeert te beschermen, begint Billie verontrustende symptomen te vertonen.
Uitzending: 14/07/2022
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 05/08/2022 20:15