Banner voor Ancient Apocalypse

S01E04 - Ghosts of a Drowned World

Er zijn maar weinig geleerden die de Bimini-rotsformatie voor de kust van Miami hebben onderzocht, maar Graham duikt er meteen in. De plek werd ooit 'de weg naar Atlantis' genoemd.
Uitzending: 11/11/2022
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 19/02/2023 om 12:56