Banner voor Arcadia

S01E07 - Aflevering 7

Hanna brengt zichzelf en de familie in grote problemen. Alle hoop rust nu op Alex. Regulator Simons gaat zelf zijn boekje te buiten. Bovendien wordt zijn relatie met de familie steeds persoonlijker.
Uitzending: 30/04/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 26/03/2023 om 16:04