Banner voor The Continental

S01E03 - Night 3: Theater of Pain

Winstons team valt uiteen als ze het plan maar niet rond krijgen. Cormacs agenten grijpen Winston, maar hij en zijn team voeren een grootscheepse aanval uit op het hotel. Terwijl het aantal doden stijgt, draait Cormac door en dreigt hij alles op te blazen om Winston ervan te weerhouden het Continental over te nemen.
Uitzending: 06/10/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 25/06/2024 om 21:35