Banner voor Squid Game: The Challenge

S01E02 - The Man With The Umbrella

De competitie begint barsten te vertonen tijdens 'Dalgona', een spel dat een grote uitdaging blijkt te zijn met zoete successen en pijnlijke nederlagen.
Uitzending: 22/11/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 9/01/2024 om 08:05