Banner voor Obliterated

S01E02 - Born in the U.S.S.R.

Het team haast zich naar Area 52 om Koslov en zijn koper te ondervragen. Maya gaat naar de stripclub met een nieuwe vriendin die hun missie dreigt te saboteren.
Uitzending: 30/11/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 14/01/2024 om 23:27