Banner voor Berlín

S01E04 - Een aquarium op je rug

De overval wordt in gang gezet en de spanningen lopen hoog op als de groep het leiderschap van Berlijn in twijfel trekt. Keila en Bruce moeten hun sporen uitwissen.
Uitzending: 29/12/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 5/02/2024 om 08:46