Banner voor Berlín

S01E06 - De nacht van de citroenen

Camille wordt steeds argwanender. Damián, Cameron en Roi hebben een verontrustende ontmoeting die de alibi's van de bende in gevaar brengt. Er ontstaat een probleem in Parijs.
Uitzending: 29/12/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 5/02/2024 om 09:25