Geen banner beschikbaar

Deze serie heeft op dit moment nog geen banner.

Heb jij er één gevonden of gemaakt? Post hem in Vervangen verouderd artwork.

S01E03 - Easy Money

Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis, dat weten leerkrachten maar al te goed. Elke dag zetten zij zich in om van hun leerlingen weldenkende burgers te maken. Maar er trekken meer krachten aan de kinderen, die ze verleiden tot andere keuzes. Hoe moeten ze daar weerstand aan bieden?
Uitzending: 14/12/2020
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 27/01/2021 om 19:45