Geen banner beschikbaar

Deze serie heeft op dit moment nog geen banner.

Heb jij er één gevonden of gemaakt? Post hem in Vervangen verouderd artwork.

S01E04 - Het begint thuis

Het loopt tegen kerst. In Amsterdam-Noord maken alle scholen er een feest van. In dit stadsdeel, waar sommige families al generaties lang wonen en anderen net een huis hebben gekocht, gaan de kinderen vaak gescheiden naar school. De invloed van de ouders lijkt allesbepalend voor de toekomst van de kinderen. Kan school daar wel tegenop boksen?
Uitzending: 21/12/2020
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 27/01/2021 om 19:45