Geen banner beschikbaar

Deze serie heeft op dit moment nog geen banner.

Heb jij er één gevonden of gemaakt? Post hem in Vervangen verouderd artwork.

S01E05 - Het advies dat bij je past

Het jaar 2020 is net begonnen en alle kinderen worden getoetst. Het is de tijd van de Cito’s en de definitieve adviezen. Krijgen alle groep-achters het advies dat bij ze past? De verwachtingen zijn hooggespannen.
Uitzending: 28/12/2020
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 27/01/2021 om 19:45