Banner voor A Perfect Planet

S01E01 - Vulkaan

Ol Donyo Lengai, in Tanzania, is een van de actiefste vulkanen van Afrika, maar toch zorgt hij voor een spectaculair natuurverschijnsel, dat misschien wel het mooiste is van dit continent.
Uitzending: 03/01/2021
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 19/10/2023 om 18:43