Banner voor A Perfect Planet

S01E02 - De zon

Het leven op onze planeet wordt aangedreven door de energie van de zon. Ieder stukje aarde krijgt 4380 zonne-uren per jaar, maar in verschillende doseringen, afhankelijk van de plaats waar je bent.
Uitzending: 10/01/2021
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 12/03/2024 om 14:52