Banner voor A Perfect Planet

S01E03 - Het weer

Het weer bepaalt de verdeling van het zoete water op onze planeet. En bepaalt zo ook welke dieren waar op de planeet leven, wat leidt tot een buitengewone diversiteit aan soorten en habitats.
Uitzending: 17/01/2021
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: Niet beschikbaar
Laatste update: 12/03/2024 om 14:53