Banner voor Obliterated

S01E06 - From Vegas with Love

De klok tikt terwijl de vrouwen in een nachtclub naar aanwijzingen zoeken en de mannen te maken krijgen met Elvis-imitators. Elders ontmoet Hagerty mogelijk zijn gelijke.
Uitzending: 30/11/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 14/01/2024 om 23:27