Banner voor Obliterated

S01E07 - Make It Rain

Terwijl de FBI het overneemt van Ava en het team, treedt een naaste bondgenoot van Koslov naar voren. Op de Strip mislukken de plannen voor een uitwisseling als er chaos uitbreekt.
Uitzending: 30/11/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 14/01/2024 om 23:27