Banner voor Obliterated

S01E08 - Last Call

De missie komt in een stroomversnelling wanneer het team schokkend nieuws te horen krijgt over de nucleaire bom. Kunnen ze de explosie verijdelen voor het te laat is?
Uitzending: 30/11/2023
Rating TheTVDB: Nog geen stemmen uitgebracht
IMDB ID: 0
Laatste update: 1/02/2024 om 20:59